Home >

VERVULD - Lid Raad van Toezicht

HOJV01037
Vervuld

Bedrijfsprofiel

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie. Timon richt zich al meer dan 35 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin en helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Motivatie en inspiratie voor Timon is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.

Functie omschrijving VERVULD - Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Timon bestaat uit zes leden. Deze leden brengen elk hun eigen expertise in en vervullen in gezamenlijkheid hun toezichthoudende rol.

In een Lid Raad van Toezicht zoekt Timon iemand die:

 • het vermogen en de attitude heeft om de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren;
 • niet alleen een afwachtende houding ten aanzien van de inbreng van de Raad van Bestuur en collega-toezichthouders aanneemt, maar ook zelf initiatief toont op onderwerpen en invalshoeken;
 • goed gevoel voor governance en rolzuiverheid heeft (toezicht houden en besturen kan identificeren en onderscheiden);
 • in staat is om met de door de Raad van Bestuur verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Timon;
 • het vermogen heeft om complexe strategische vraagstukken snel te analyseren en zich hierover een oordeel te vormen.
 • over de ervaring en het analytisch vermogen beschikt om met dergelijke vraagstukken om te gaan;
 • besluitvaardig is en de verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor genomen besluiten.

Functie eisen VERVULD - Lid Raad van Toezicht

Daarnaast zijn de volgende eigenschappen van belang voor het Lid Raad van Toezicht:

 • overtuigd en meelevend christen (instemming met en onderschrijving van de grondslag van Timon)
 • het vermogen deze identiteit mee te laten wegen in oordeels- en besluitvorming
 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Timon
 • vermogen tot zelfreflectie en het vermogen anderen te helpen in hun reflectie
 • onafhankelijkheid en integriteit (geen belangenverstrengeling)
 • gericht op samenwerking en de instandhouding van een open en constructief klimaat
 • vermogen tot kritische (zelf-)evaluatie
 • uitstekende communicatieve vaardigheden

Bedrijfscultuur

Als Lid van de Raad van Toezicht komt u bij Timon terecht in een zeer professionele en hoog betrokken omgeving. Hier werken mensen vanuit persoonlijke overtuiging en grote bewogenheid met de ander. In de goede samenwerking tussen de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunt u als toezichthouder bijdragen aan de verdergaande ontwikkeling van de organisatie en het toezicht. Naast een Lid Raad van Toezicht wordt ook een Voorzitter Raad van Toezicht geworven. Minstens één van beide profielen heeft inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de jeugd- en jongvolwassenenzorg. Dat wil zeggen: kennis van strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen en binnen het werkveld van Timon in het bijzonder spelen. De benoemingsperiode is vier jaar, met een mogelijke herbenoeming. Voor de uitoefening van deze rol ontvangt u een vergoeding binnen WNT normen en volgens NVTZ advies.

Arbeidsvoorwaarden VERVULD - Lid Raad van Toezicht

De procedure wordt begeleid door Hoek Consultants BV. De eerste gesprekken vinden plaats in september. De tweede en derde gespreksronde zullen plaatsvinden in oktober. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met drs. Jan Visser, Partner Hoek Consultants BV (janvisser@hoekconsultants.nl / 06-22558252).

Publish date

21-08-2020

Publish end date

31-12-2020
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Contact
Keesomstraat 40
6716 AB Ede

Telefoon: 0317-74 40 50
Email: info@hoekconsultants.nl

Volg ons

© Copyright 2020 Hoek Consultants B.V. Disclaimer Contactgegevens Sitemap Privacy
OTYS Recruiting Technology
Hoek Consultants B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close