Home >

Manager Control / Concerncontroller

HONB01176
Nieuw

Bedrijfsprofiel

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Zij richten zich al meer dan 30 jaar op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s.

Je christelijk geloof verbinden met je professionele inzet? Dat kan bij Timon! Iedereen kan een beroep op hen doen, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging. Met ruim 700 bevlogen medewerkers werkt Timon in een groot deel van Nederland. Er zijn ruim 300 vrijwilligers en zo’n 900 pleeggezinnen actief binnen Timon.

Timon innoveert en groeit. Denkt in kansen en zet graag een stapje extra. Dat is voor hen vanzelfsprekend, daar worden zij om herkend.

De organisatie zoekt actief samenwerking met ketenpartners zoals CJG’s, gemeentelijke welzijnsvoorzieningen, GGD, verslavingszorg, onderwijs, GGZ, politie en justitie. In samenwerkingsverbanden met collega-organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp leveren ze een dekkend en samenhangend aanbod.

Timon beoogt in 2021 binnen al haar zorgconcepten en in alle regio’s waar ze actief is, beheerst te groeien, rekening houdend met de situatie van de arbeidsmarkt en het grote aantal lopende projecten in de organisatie. Daarbij willen ze aan hun cliënten zoveel mogelijk de samenhangende zorgconcepten bieden, in een overzichtelijk geografisch gebied, voor begeleiding thuis of zo thuis mogelijk, in pleegzorg of in een kleinschalige voorziening én een doorlopende zorglijn (18-/18+).

Functie omschrijving Manager Control / Concerncontroller

Als Concerncontroller / Manager Control ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van accurate en bruikbare managementinformatie en de vertaling van deze data naar strategische advisering voor het bestuur en managers.

Je bent verantwoordelijk voor de verdergaande positionering en doorontwikkeling van Business Control in de organisatie. Je bent in staat het team mee te nemen in de hiervoor benodigde veranderingsprocessen en stuurt hierbij op het samen realiseren van een toegevoegde waarde voor de organisatie als geheel (met name het inrichten van betrouwbare, bruikbare en tijdige stuurinformatie).

Voor 2022 is de begrote omzet meer dan 85 miljoen. De organisatie is volop in beweging en werkt in een dynamische externe omgeving waarbij jouw visie op vraagstukken als (regionale) tariefonderzoeken, de verhouding tussen de business en de financiering daarvan en de verbinding tussen de geleverde zorgvormen/diensten en Finance een belangrijk onderdeel is in de advisering richting bestuur en management. Je kijkt vanuit strategisch managementniveau naar de verschillende bedrijfsvoeringsaspecten waaraan financiële elementen verbonden zijn, bent in staat financiële scenario’s te identificeren en uit te werken en zodanig te presenteren dat het bestuur en management besluiten kunnen nemen die vanuit een financieel perspectief duurzaam en uitvoerbaar zijn.

Je geeft leiding aan een team aan van 6 medewerkers, te weten 4 controllers en 2 assistent controllers en bent in staat om het team mee te nemen in het in gang gezette veranderingsproces waarbij de afdeling gepositioneerd dient te worden als echte businesspartner voor de organisatie.

 • Als Manager Control ben je concerncontroller en primair aanspreekpunt voor Bestuur en Management;
 • Je draagt zorg voor goede rapportages richting Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In goed overleg en onderlinge afstemming vervul je als concerncontroller een rol richting de Auditcommissie van de Raad van Toezicht;
 • Je zorgt dat met je team periodieke rapportages, scenario- en (risico) analyses worden uitgevoerd en businesscases worden opgesteld;
 • Je initieert veranderingen en verbeteringen zoals de introductie van een rolling forecast, meerjarenbegroting, risicoanalyse en doet dit samen met businesscontrollers, gebiedsmanagers en bestuur;
 • Je zorgt voor de verdergaande positionering en doorontwikkeling van Business Control in de organisatie en maakt de vertaling van visie en strategie naar concrete managementinformatie en projecten;
 • Je participeert in strategisch belangrijke aanbestedingen, veelal samen met een van de businesscontrollers en de gebiedsmanager van de betreffende regio;
 • Je werkt nauw samen met alle collega managers van Bedrijfsondersteuning, in het bijzonder met de Manager Backoffice en de Manager Project- en Informatiemanagement en zorgt met hen voor een effectieve samenwerking tussen de teams;
 • Je stuurt op helderheid over de aard en scope van Business Control en de individuele taken en verantwoordelijkheden van je teamleden in relatie tot de belangrijkste stakeholders;
 • Je begeleidt de Gebiedsmanagers (verantwoordelijk voor het primair proces) en Business Control in hun onderlinge interactie en effectiviteit;
 • Je coacht en begeleidt het team in adviesvaardigheden en presentaties en zet die professionals in hun kracht;
 • Je verbetert met het team de kwaliteit van de rapportages en adviezen.

Functie eisen Manager Control / Concerncontroller

Gezien de ingezette verandering binnen de organisatie zijn we op zoek naar een ervaren en inhoudelijk sterke concerncontroller die het als een uitdaging ziet om sturing te geven aan de transitie binnen de afdeling en de afdeling binnen Timon te positioneren als volwaardig businesspartner voor de hele organisatie.

Je bent een daadkrachtige verandermanager die deze uitdaging wil aangaan, organisatiesensitief, ondernemend, oplossings- en resultaatgericht, een verbinder met executiekracht. Je kunt schakelen en communiceren op verschillende (abstractie)niveaus en kunt draagvlak creëren. Je bent in staat niet alleen zaken te bedenken en te adviseren, maar je kunt ook (mede) uitvoeren.
Je bent analytisch, een sterke persoonlijkheid met ook een hands-on mentaliteit en in staat om overzicht te houden. Je kunt goed luisteren, doorvragen, richting bepalen en medewerkers enthousiasmeren. Je kunt goed omgaan met deadlines, waarbij je oog blijft houden voor de menselijke maat.

Bij Timon geef je je geloof handen en voeten. Je maakt het onderscheid dankzij jouw cijfermatige, communicatieve vaardigheden en secure en integere werkhouding. Met jouw talent, voeg jij als Concerncontroller/Manager Control waarde toe aan het leven van een ander. Dat is de basis.
Verder breng je mee:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Opleiding op het gebied van Finance en/of Business control (RA, HOFAM, RC);
 • Ruime ervaring als concerncontroller;
 • Ervaring met veranderingsprocessen en het bouwen van een team;
 • Kennis van- en ervaring met financiering in de (jeugd)zorg en actuele kennis van wet- en regelgeving gericht is een pré;
 • Strategisch inzicht, begrip van de bedrijfsprocessen binnen Timon en het samenspel van de organisatieonderdelen en processen;
 • Vanuit je ervaring ben je als leidinggevende aantoonbaar in staat om samen met je teamleden resultaten te behalen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden waarbij je makkelijk schakelt op alle niveaus binnen de organisatie; van collega’s tot management en bestuur;
 • Een persoonlijk doorleefde christelijke identiteit waardoor je binnen de organisatie identiteitsdrager kunt zijn.

Arbeidsvoorwaarden Manager Control / Concerncontroller

 • Een bruto maandsalaris volgens de cao Jeugdzorg, marktconform, afhankelijk van je kennis en ervaring schaal 12 of schaal 13;
 • 36-urige werkweek;
 • Vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Reiskostenvergoeding;
 • Trainingen en opleiding gericht op jouw functie.

Locatie

Zeist

Publicatie datum

20.12.2021

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Contact
Keesomstraat 40
6716 AB Ede

Telefoon: 0317-74 40 50
Email: info@hoekconsultants.nl

Volg ons

© Copyright 2022 Hoek Consultants B.V. Disclaimer Contactgegevens Sitemap Privacy
OTYS Recruiting Technology
Hoek Consultants B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close