Home >

Manager Compensation & Benefits

HOEG01092
Nieuw

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever van Oord is een internationaal opererend bedrijf in de maritieme sector. De bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door ondernemerschap en betrokken medewerkers waarbij denken en handelen met verantwoordelijkheid en met oog voor de lange termijn voorop staat. Het bouwen van een high-performance cultuur is een van de belangrijkste doelstellingen voor Van Oord om daarmee het verschil te kunnen maken tussen stagnatie en groei en om concurrerend te blijven. Sterk leiderschap is daarbij essentieel is zodat medewerkers zich verantwoordelijk voelen en betrokken zijn.

Functie omschrijving Manager Compensation & Benefits

De Manager Compensation & Benefits (Manager C&B) draagt bij aan de formulering van het te volgen internationale strategische P&O-beleid binnen Van Oord’s strategische doelstellingen en is verantwoordelijk voor de tactische implementatie van het compensation & benefits beleid. De Manager C&B adviseert het management van alle business units en afdelingen ten aanzien van compensation & benefits programma’s die voorzien in een competitief arbeidsvoorwaarden-niveau, motivatie en waardering van medewerkers, ontwikkelt deze programma’s (mede) en leidt de implementatie van deze programma’s. Op dit moment geeft de Manager C&B leiding aan een team van 4,3 fte.

De functie kent de volgende verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:

 1. Jaarplan Personeel & Organisatie: helpt met voorbereiden en implementeren van het P&O Jaarplan as lid van het MT van de afdeling P&O aansluitend bij en in lijn met Van Oord’s strategie- en businessplan, met als doel om afdelingsdoelstellingen te formuleren en realiseren.
 2. Beleid: levert input voor het P&O-beleid op strategisch niveau vanuit compensation & benefits perspectief, ontwikkelt (mede) competitieve (internationale) compensation & benefits programma’s en procedures in nauw overleg met relevante stakeholders vanuit de business die managers helpen en duidelijk zijn voor medewerkers en verzekert implementatie van die programma’s.
 3. Medewerkers advies: Zorgt dat Managers advies ontvangen over corporate compensation & benefits beleid en regelingen die hen in staat stelt om de optimale bemensing van hun afdeling te realiseren in termen van zowel kwaliteit als aantallen. Zorgt dat medewerkers worden voorzien van de informatie die zij nodig hebben om gebruik te maken van de mogelijkheden die de organisatie biedt voor hun ontwikkeling.
 4. Sociale Wetgeving Nederland: zorgt dat arbeidsvoorwaardenpakketten, inclusief de groep pensioenregelingen, permanent in lijn blijven met sociale wetgeving en dat medewerkers adequaat verzekerd zijn tegen bepaalde risico’s tegen de laagst mogelijke kosten.
 5. Verzekeringen: Zorgt voor onderhandelingsovereenkomsten met verzekerings-maatschappijen en financiële instanties voor de administratie van benefits programma’s en verzorgt technische back-up bij onderhandelingen met vakbonden over arbeidsvoorwaarden aangelegenheden.
 6. Functiestructuur: Zorgt voor een juiste evaluatie van functies op senior niveau.
 7. Vertegenwoordiging: Vertegenwoordigt Van Oord in aangewezen sectorale gremia in relatie tot compensation & benefits en sociale zaken.
 8. Onderhoud van alle personeel gerelateerde contracten: Zorgt dat vereiste en aangewezen documenten, records en rapportages worden onderhouden en uitgegeven.
 9. Compliance: zorgt dat de beleidslijnen en procedures binnen de P&O-afdeling in lijn zijn met de Nederlandse wetgeving.
 10. Arbo / gezondheid: zorgt voor onderhandelingsovereenkomsten met de arbodienst om zodoende te voldoen aan wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op ziekteverzuim en zorgt dat er ieder jaar een PMO plaatsvindt.
 11. Rapportages: rapporteert voortgang en resultaten zowel ten aanzien van beleidsontwikkeling en – implementatie als ten aanzien van HR-doelstellingen aan de Director P&O.
 12. Personeel & Organisatie: coacht, begeleid en evalueert toegewezen medewerkers in lijn met het huidige P&O-beleid om zeker te stellen dat de bezetting van de afdeling permanent efficiënt verloopt (in termen van kwaliteit en aantallen) en dat medewerkers de kans krijgen te groeien en ontwikkelen.

Functie eisen Manager Compensation & Benefits

Voor de rol van Manager Compensation & Benefits gelden de volgende functie-eisen en kwalificaties:

Opleiding: Universitair werk- en denkniveau op het gebied van compensation & benefits en (arbeids)recht.

Ervaring: Minimaal 10 jaar ervaring in een internationale setting in Human Resources en Compensation & Benefits.

Functiespecifieke Competenties:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Integriteit
 • Realiteitszin
 • Commerciële benadering
 • In staat om op operationeel niveau te werken met een sterke focus op beleidsvorming en beleidsimplementatie

Competenties / leiderschapskwaliteiten

 • Inzicht: inzicht hebben en verkrijgen in situaties, problemen en processen. Het uiteenrafelen van problemen en de onderdelen op systematische wijze onderzoeken. Het hebben van een volledig beeld van de context en overzicht op het geheel.
 • Ontwikkelen van medewerkers: De sterke en zwakker ontwikkelde vaardigheden van medewerkers inventariseren en analyseren; hun talenten onderkennen en hun ontwikkelingsbehoeften vaststellen; ervoor zorgen dat de juiste ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd.
 • Organisatiesensitiviteit: Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehelde organisatie en onderdelen daarvan.
 • Overtuigingskracht: Anderen voor standpunten en ideeën proberen te winnen en draagvlak creëren.
 • Plannen & organiseren: Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken.
 • Resultaatgerichtheid: Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.
 • Vasthoudendheid: Volhardend zijn en bij tegenslag vasthouden aan de ingezette koers.

Bedrijfscultuur

Passie voor Ondernemerschap, Samenwerken, Betrokkenheid, Duurzaam: lange termijn waarde creatie, Innovatief, Integriteit, Wendbaarheid en Competitief.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze functie gelden marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Van deze functie is een uitgebreid functieprofiel beschikbaar dat u bij ons kunt opvragen. Heeft u op basis daarvan behoefte aan meer informatie over deze functie dan kunt u contact opnemen met Erik Gelderloos (06-34262375, erikgelderloos@hoekconsultants.nl).

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, zien wij Uw reactie graag via onderstaande sollicitatiebutton tegemoet.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum

25.05.2021

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Contact
Keesomstraat 40
6716 AB Ede

Telefoon: 0317-74 40 50
Email: info@hoekconsultants.nl

Volg ons

© Copyright 2021 Hoek Consultants B.V. Disclaimer Contactgegevens Sitemap Privacy
OTYS Recruiting Technology
Hoek Consultants B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close