Home >

Directeur / Coördinator Geestelijke Verzorging

HOJVI00888
Vervuld

Locatie

Leiden

Organisatieprofiel

Stichting Epafras bestaat ruim 30 jaar en heeft als missie ambtshalve en professionele geestelijke verzorging bieden aan alle Nederlandse gevangenen in het buitenland die daarom vragen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laat Epafras niemand zitten.


De Nederlands sprekende professionele geestelijk verzorgers ter plaatse luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden, naar hun verdriet, hun hoop, hun levens. Soms is de hulp praktisch: het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. Maar de organisatie regelt vooral geestelijke steun. Door de geestelijk verzorgers die door Epafras geworven, begeleid en toegerust worden, wordt stilgestaan bij belangrijke levensvragen van gedetineerden. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid, met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpt Stichting Epafras Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer naar Nederland en in de samenleving.


Vier keer per jaar ontvangen Nederlandse gedetineerden wereldwijd het tijdschrift Comeback. Met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere gedetineerden. Stichting Epafras onderhoudt contacten met familieleden als gedetineerden dat zelf niet kunnen. Ook beantwoordt Epafras brieven van gedetineerden of verwijst ze hen door naar de juiste instanties. Bovendien koppelt Epafras vrijwilligers via het Correspondentieproject aan gedetineerden en zorgt ze samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maakt Epafras de zware tijd in detentie iets lichter.

Functie omschrijving Directeur / Coördinator Geestelijke Verzorging

Als Directeur / Coördinator Geestelijke Verzorging ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, realisering en verantwoording van de strategie en bijbehorende taakstellende jaarplannen. Daarnaast draag je zorg voor de financiën (o.a. begrotingen, jaarverslagen en monitoring) en ben je eindverantwoordelijk voor alle uitvoerende taken en rapporteer je aan het bestuur. Tevens ben je verantwoordelijk voor fondsenwerving en verzorg je subsidieaanvragen en – verantwoordingen. Je geeft de organisatiecultuur vorm en draagt deze uit naar binnen en naar buiten. Belangrijke stakeholders zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid. Jouw rol in deze relaties is cruciaal. Je stuurt de communicatie in het algemeen en met netwerkpartners (zoals Reclassering en Bureau Buitenland) in het bijzonder. Met deze netwerkpartners onderhoud je de samenwerking en waar mogelijk streef je naar intensivering van de relaties. Je overlegt met de samenwerkingspartner over verdere efficiency en verbeteringen van ondersteunende processen. Je bent ook hoofdredacteur van het blad Comeback dat vier keer per jaar verspreid wordt onder gedetineerden in het buitenland. En bij dat alles draag je zorg voor de werving, coaching en toerusting van (lokale) vrijwillige Geestelijk Verzorgers. Je wordt daarbij ondersteund door regiocoördinatoren. Met hen bespreek je bezoekverslagen en je organiseert diaconale zorg en nazorg. In je rol ben je 4 tot 6 weken per jaar op reis voor internationale conferenties en studiedagen die je voorbereidt en begeleidt.

Functie eisen Directeur / Coördinator Geestelijke Verzorging

 • relevante academische opleiding of gelijkwaardig denk- en werkniveau
 • actief kerkelijk betrokken
 • aantoonbare managementvaardigheden
 • een brede en strategische visie op de positie van Epafras en de toekomst van christelijke identiteitsorganisaties
 • in staat een zichtbare positie in te nemen binnen de verschillende netwerkpartners van Epafras
 • in staat de missie en visie van Epafras te belichamen
 • is gericht op duurzame professionalisering van de werkorganisatie
 • weet vrijwilligers te enthousiasmeren en te motiveren
 • beheerst de Engelse taal uitstekend
 • inhoudelijk deskundig op het terrein van geestelijke verzorging en in staat vragen van geestelijk verzorgers adequaat te beantwoorden
 • in staat op innovatieve wijze vrijwilligers te coachen en toe te rusten
 • voert het beleid van de organisatie uit door ruimte en vertrouwen te geven aan de professionaliteit van geestelijk verzorgers

Arbeidsvoorwaarden Directeur / Coördinator Geestelijke Verzorging

Het betreft een functie voor 32 uur in de week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk en passend bij de sector.

Publish date

20-01-2019
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Contact
Keesomstraat 40
6716 AB Ede

Telefoon: 0317-74 40 50
Email: info@hoekconsultants.nl

Volg ons

© Copyright 2019 Hoek Consultants B.V. Disclaimer Contactgegevens Sitemap Privacy
OTYS Recruiting Technology
Hoek Consultants B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close