Home >

Directeur Bedrijfsvoering

HOJV01272
Nieuw

Bedrijfsprofiel

Het Leger des Heils is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Het Leger des Heils zet zich in voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Ze wil er zijn voor mensen zonder helper en hebben oog voor hen die maatschappelijk buiten de boot vallen.

De regio Noordoost is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G). Ze werkt vanuit de gedachte dat ieder mens ertoe doet en recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. Drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk wil het Leger des Heils Noordoost gerichte zorg bieden, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele deelnemer. Het Leger des Heils werkt intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewonersorganisaties en overige belangrijke partijen.

Leger des Heils Noordoost biedt zorg in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, IJsselland (Noordwest Overijssel) en de Noordoostpolder. In de regio werken 600 medewerkers en 300 vrijwilligers elke dag aan het leveren van de beste zorg voor de meest kwetsbare deelnemers.

Functie omschrijving Directeur Bedrijfsvoering

De Directeur Bedrijfsvoering is lid van het directieteam van de regio, verder bestaande uit een Directeur Zorg en een Regiodirecteur (directievoorzitter). De Directeur Bedrijfsvoering is medeverantwoordelijk voor het tot stand komen en uitvoeren van beleid (op alle beleidsgebieden). Dit alles binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G), financiële afspraken, strategisch beleid, wet- en regelgeving en W&G kwaliteitscriteria. Het beleidsvormingsproces vindt plaats met voldoende participatie van medewerkers en deelnemers.

De Directeur Bedrijfsvoering stuurt de volgende afdelingen aan: finance & controlling, productie control, contractmanagement zorg, 50|50 (het werkbedrijf van het Leger des Heils) en vastgoed & facilitair.

De volgende gebieden behoren tot de directe verantwoordelijkheid:

 • met betrekking tot bedrijfsvoering het strategisch beleid voorbereiden en realiseren;
 • het behalen van het financieel budget en het tijdig/correct forecasten van het eindejaar resultaat;
 • het adequaat vastgoedbeheer van de locaties, waaronder juist gebruik van veiligheidsmaatregelen;
 • de bewaking van de (meerjaren) investeringsbegroting en het werkkapitaal;
 • het goed laten verlopen van het zorgverkoopproces, zowel qua aanbesteding als qua (tussentijdse) verantwoording;
 • het realiseren van adequate tariefafspraken;
 • het rapporteren door tijdige en volledige managementrapportages;
 • juiste kwaliteit van de medewerkers met betrekking tot competentieontwikkeling, kennis, ervaring, informatie en materiële toerusting;
 • veiligheid van accommodaties.

Functie eisen Directeur Bedrijfsvoering

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring in bedrijfsvoering, bij voorkeur binnen zorg- en welzijn;
 • Kennis van personeels-, organisatie-, financieel- en kwaliteitsbeleid gecombineerd met bedrijfseconomisch inzicht;
 • Kennis van relevante geldende wet- en regelgeving;
 • Ruime leidinggevende ervaring. De ideale kandidaat is bij uitstek in staat om situationeel leiderschap te verbinden met een geïntegreerde persoonlijkheid;
 • Goede beheersing van diverse managementtechnieken;
 • Conceptueel en analytisch vermogen;
 • Aantoonbaar in staat om beleidsontwikkelingen te signaleren en daarop te anticiperen;
 • Proactieve houding.

Identiteit:

Je bent christen en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit.

Bedrijfscultuur

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen ze hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 7.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor ongeveer 75.000 mensen. Meer informatie over het werk van de organisatie vindt u op: www.legerdesheils.nl.

Als Directeur Bedrijfsvoering herkent u zichzelf in de Identiteit van het Leger des Heils; vanuit uw christelijke levensovertuiging wilt u zich inzetten voor een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Arbeidsvoorwaarden Directeur Bedrijfsvoering

CAO Sociaal Werk, schaal 14. Standplaats Zwolle, met tweede hoofdlocatie in Groningen.

Locatie

Zwolle

Publicatie datum

10.10.2022

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Vacatures
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk
inAlmere
inVertrouwelijk
alle vacatures
Alle vacatures
Contact
Keesomstraat 40
6716 AB Ede

Telefoon: 0317-74 40 50
Email: info@hoekconsultants.nl

Volg ons

© Copyright 2022 Hoek Consultants B.V. Disclaimer Contactgegevens Sitemap Privacy
OTYS Recruiting Technology
Hoek Consultants B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close