Home >

Business Controller (regio West)

HOJV01023
Nieuw

Locatie

West Nederland

Bedrijfsprofiel

Timon is een organisatie waarbij je jouw professionele inzet verbindt met je christelijk geloof. Daarin ben jij er voor kinderen en jongeren én is je team er voor jou. Iedereen kan een beroep op Timon doen, ongeacht achtergrond en levensovertuiging. De organisatie richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Met ruim 500 bevlogen medewerkers werken we in een groot deel van Nederland. Timon innoveert en groeit. De organisatie denkt in kansen en zetten graag een stapje extra. Dat is vanzelfsprekend, daar wordt Timon om herkend.

Functie omschrijving Business Controller (regio West)

Als Business Controller voorzie je de organisatie gevraagd en ongevraagd van advies gericht op het nemen van geïnformeerde (strategische) besluiten en het optimaliseren van de structuur van de organisatie. Daarnaast signaleer je je risico's en neem je beheersmaatregelen (of laat deze nemen). Je draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van een effectieve Planning & Control Cyclus. Hierbij horen tijdige planvorming en rapportage over activiteiten en resultaten binnen Regio West. Je legt verantwoording af aan de Manager Control en Informatie en geeft leiding aan de assistent Controller.

Planning & Control:

 • Je bent scherp op de hoogte van interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar de organisatie (consequenties voor (financieel) beleid en P&C cyclus).
 • Je verzamelt en analyseert relevante informatie, ken- en stuurgetallen, etc.
 • Je verzamelt en analyseert relevante bedrijfseconomische informatie, ken- en stuurgetallen, vertaalt deze naar strategische scenario’s vanuit bedrijfseconomisch oogpunt en adviseert de Raad van Bestuur, gebiedsmanagement en het BOS management hieromtrent.
 • Je voert financiële en concurrentieanalyses uit en stelt scenario’s en projecties op.
 • Je ziet toe op de naleving van planning en control principes, -richtlijnen en -procedures.
 • Je genereert periodieke managementinformatie vanuit alle bedrijfs- en administratieve processen, beoordeelt en analyseert deze informatie en adviseert ten aanzien van de strategische doelstellingen en uitgangspunten.
 • Je adviseert in de totstandkoming van doelstellingen en bewaakt/signaleert of doelstellingen behaald worden.

Analyse en advies

 • Je analyseert de effecten van het gevoerde beleid en formuleert voorstellen voor verbetering, vernieuwing of bijstelling van het beleid.
 • Je verzamelt en analyseert informatie met betrekking tot eisen, wensen en knelpunten in processen en activiteiten en analyseert consequenties van een geïmplementeerde of voorgestelde verandering.
 • Je inventariseert de gewenste processen en activiteiten in relatie tot de gewenste bedrijfsvoering.
 • Je stelt op grond van knelpunten en wensen, beperkingen, randvoorwaarden, veranderingsbehoeften en uitgangspunten vast en beschrijft de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld.
 • Je stelt adviezen op, ontwikkelt scenario’s voor verandering en vernieuwing en vertaalt deze naar mogelijke oplossingen, business cases en (deel)projecten.
 • Je stemt conclusies, consequenties, plannen en modellen af met interne betrokkenen.
 • Je onderhoudt contacten met interne betrokkenen om knelpunten en wensen te peilen en te bespreken.

Verbeteringen en veranderingen

 • Je draagt zorg voor implementatie van gewenste verbeter- of verandermogelijkheden.
 • Je treedt op als projectleider in verandertrajecten.
 • Je bewaakt de uniformiteit en stuurt, indien nodig, bij.
 • Je rapporteert en communiceert over de voortgang aan interne betrokken.

Tenslotte onderhoudt je een relevant netwerk van interne en externe contacten en neem je deel aan interne en externe bijeenkomsten en projecten om zo te zorgen dat alle belanghebbenden tijdig van relevante informatie zijn voorzien en interne samenwerking (met andere afdelingen) tot een zo optimaal mogelijk resultaat leidt.

Functie eisen Business Controller (regio West)

 • Academisch werk-/denkniveau
 • Kennis van Planning & Control principes
 • Kennis van en inzicht in financiële processen
 • Kennis van analyse en modelleringstechnieken
 • Sterke communicatieve en presentatievaardigheden

Arbeidsvoorwaarden Business Controller (regio West)

Arbeidsvoorwaarden passend bij sector en functie.

Publish date

17-08-2020
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Contact
Keesomstraat 40
6716 AB Ede

Telefoon: 0317-74 40 50
Email: info@hoekconsultants.nl

Volg ons

© Copyright 2020 Hoek Consultants B.V. Disclaimer Contactgegevens Sitemap Privacy
OTYS Recruiting Technology
Hoek Consultants B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close