Terug naar overzicht

Directeur Zorg

Wil jij er zijn voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving? En wil je dat doen in een positie waarin je je persoonlijkheid en inhoudelijke expertise volop kan inzetten? Dan is de positie Directeur Zorg bij het Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam iets voor jou!

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.500 professionals en bijna 1.700 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor de ruim 27.000 mensen die ze helpen. Meer informatie over het werk van het Leger des Heils vind je op: www.legerdesheils.nl.

Het Leger des Heils is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Het Leger des Heils zet zich in voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Ze wil er zijn voor mensen zonder helper en hebben oog voor hen die maatschappelijk buiten de boot vallen.

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is onderdeel van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. GWCA is een organisatie waar ruim 1.200 mensen (ca. 850 FTE's)  werken met een jaaromzet van ruim EUR 95 miljoen op ruim 45 locaties in de stad Amsterdam.

Het Leger des Heils GWCA werkt al ruim 75 jaar zichtbaar en herkenbaar in de wijken van Amsterdam. Haar missie is er onvoorwaardelijk te zijn voor mensen zonder helper. Ze hebben hart voor kwetsbare Amsterdammers. Ze pakken complexe maatschappelijke problemen op waarbij 'niets doen' geen optie is.

 

Functie omschrijving Directeur Zorg

De Directeur Zorg is onderdeel van een gelijkwaardige directie, verder bestaande uit een Directeur Bedrijfsvoering en een Regiodirecteur (directievoorzitter). De Directeur Zorg is medeverantwoordelijk voor het tot stand komen en uitvoeren van beleid (op alle beleidsgebieden). Dit alles binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G), financiële afspraken, strategisch beleid, wet- en regelgeving en W&G kwaliteitscriteria. Het beleidsvormingsproces vindt plaats met participatie van medewerkers en deelnemers.

De Directeur Zorg is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de hulp- en zorgverlening voor de regio. De Directeur Zorg stuurt het primair proces aan door leiding te geven aan de Business Unit Managers en de behandelstaf. De zorg is georganiseerd in 4 business units: BU Ambulant, BU 24-uur Langdurig, BU 24-uur Crisis en Kortdurend, BU Jeugd en Gezin. Onderling (in afstemming met het landelijke bestuur) kan binnen de regiodirectie een aangepaste taakverdeling worden afgesproken.

De volgende gebieden behoren tot de directe verantwoordelijkheid:

 • Vanuit de visie op zorg ontwikkelen en realiseren van strategisch zorgbeleid;
 • Tevens vanuit deze visie kwaliteitsontwikkeling kunnen borgen;
 • Vanuit visie op participatie bijdragen aan intensieve samenwerking tussen zorg en participatie.
 • Innovatie en onderzoek;
 • Het leveren van kwalitatieve en kwantitatieve hulp- en zorgverlening volgens contractafspraken en binnen vigerende wet- en regelgeving;
 • Competentieontwikkeling binnen het primaire proces, parallel aan assortiments- en methodiekontwikkeling;
 • Onder druk van beperkte middelen en krapte op de arbeidsmarkt komen tot creatieve invullingen op het gebied van personele inzet;
 • Bijdragen aan een financieel gezonde organisatie;
 • Zorgregistratie, veiligheid en medezeggenschap.

 

Functie eisen Directeur Zorg

Als Directeur Zorg herken je jezelf in de identiteit van Het Leger des Heils en wil je je inzetten voor een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Hiermee ben je in staat om het DNA van het Leger des Heils te belichamen en uit te stralen naar deelnemers, medewerkers en externe contacten.

Daarbij kun je goed schakelen tussen verschillende niveaus en stem je jouw communicatie af op de verschillende stakeholders binnen de organisatie. Vanuit een ondernemende en verbindende houding weet je resultaten te boeken. Dit doe je op een gestructureerde en nauwkeurige en ook resultaatgerichte wijze.

Als Directeur Zorg ben je bij uitstek in staat om de visie op zorg samen met collega's vorm te geven, maar ook te doorleven. Dit vraagt een bepaalde authenticiteit, een breed palet aan leiderschapskwaliteiten én een bepaalde stevigheid. Deze stevigheid sluit kwetsbaarheid, transparantie en sensitiviteit niet uit, maar staat voor veiligheid, open reflectie en vertrouwen.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

 

Vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Zicht op het zorglandschap, trends en ontwikkelingen en visie voor lange termijn met het vermogen te sturen op kwaliteit en kwantiteit van zorg;
 • Ruime ervaring in complex stakeholdermanagement (intern en extern);
 • Een gezonde betrokken én zakelijke benadering (het vermogen doelen te stellen en te realiseren);
 • Kennis van relevante geldende wet- en regelgeving;
 • Het vermogen om te innoveren en besluitvaardig op te treden;
 • Verbindende persoonlijkheid die medewerkers kan toerusten en opleiden;
 • Ruime leidinggevende ervaring. De ideale kandidaat is bij uitstek in staat om situationeel leiderschap te verbinden met een geïntegreerde persoonlijkheid;
 • Bestuurlijke sensitiviteit, creativiteit en vitaliteit.

 

Identiteit

Je bent christen en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit.

 

 

Arbeidsvoorwaarden Directeur Zorg

Standplaats Amsterdam. Schaal 14 CAO Sociaal Werk en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het Leger des Heils heeft de procedure voor deze positie ondergebracht bij Hoek Consultants. Voor meer informatie over de functie of vragen kunt u contact opnemen met Jan Visser (janvisser@hoekconsultants.nl / 0317 – 744050).