Susanne van Vugt BASc

Consultant

“We achieve more when we chase the dream instead of the competition.” – Simon Sinek

Mensen vormen de kern van elke organisatie. Hoewel systemen en structuren essentieel zijn, zijn het de mensen binnen een organisatie die echte verandering teweeg kunnen brengen. Susanne focust in haar werk niet enkel op bijdragen aan een succesvolle en toekomstbestendige organisatie, maar ook op het creëren van een omgeving waarin mensen kunnen groeien en zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen.

Met een Bedrijfskunde achtergrond en een gezonde dosis nieuwsgierigheid kijkt Susanne naar uiteenlopende organisatievraagstukken. Daarbij streeft zij naar een balans tussen essentiële, maar vaak als ‘hard’ beschouwde aspecten van een organisatie – structuren, systemen en strategie – en de soms over het hoofd geziene ‘zachte’ element, zoals mensen, leiderschap en cultuur. Hierdoor kijkt zij met een brede blik naar organisaties, waarin ze zowel mensgerichte als procesgerichte facetten integreert. Zo is Susanne in staat om vraagstukken te vertalen naar pragmatische oplossingen, waarbij verbinding met mensen en oog voor verschillende belangen essentieel zijn voor haar aanpak.

Om vervolg te geven aan haar opleiding Bedrijfskunde is Susanne in 2023 begonnen aan de MScBA Master in Management aan de Rotterdam School of Management. Als Insights Discovery Licensed Practioner maakt Susanne veel gebruik van Insights Discovery, bijvoorbeeld in Leadership Development programma’s en individuele gesprekken. Binnen Hoek Consultants houdt Susanne zich bezig met Leadership Development en Executive Search en Interim Management en initiatieven gericht op interne optimalisatie en innovatie.

 

Referenties

“Doordat Susanne snel verbanden ziet is zij in staat om goede vragen te stellen en te spiegelen, wat haar een waardevolle gesprekspartner maakt.”

“Susanne heeft een scherp oog voor de onderlinge verhoudingen en weet gedrag te identificeren ter plaatse en daarvoor ook een kader te creëren waarin het op een veilige manier bespreekbaar wordt gemaakt. Ze laat daarin een hoge mate van stijlflexibiliteit zien past zich aan de situatie aan.”