Supervisie

Supervisie

Hoek Consultant verzorgt supervisie op maat voor individueen en diverse groepen. Onze Ashridge geacrediteerde supervisors (Ashridge Diploma in Organisational Supervision) bieden supervisie voor Executive Coaches. Daarnaast kan supervisie ook ingezet worden voor specifieke doelgoepen; bijvoorbeeld Hoogleraren binnen een Universiteit of supervisie voor Executives (denk bijvoorbeeld aan HR-directeuren).

Net als coaching is supervisie een krachtig instrument om persoonlijke kwaliteiten te verbeteren. Het is gericht op het bewust leren hanteren van een beroepsmethodiek en helpt bij het uitbouwen en actueel houden van de professionaliteit. Het zelflerend vermogen van de supervisant ontwikkelt door te reflecteren op situaties waar hij of zij in het werk tegenaan loopt. Niet het probleem staat centraal, maar de manier waarop de supervisant er mee omgaat. Supervisie biedt aandacht voor de context en de invloed vanuit de organisatie, die soms onopgemerkt blijft.

De kwaliteit van de supervisie wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de reflectie op het eigen werk. Supervisie biedt regelmatige ruimte voor reflectie, en een partner om reflectie te spiegelen, verbreden en verdiepen. Regelmatige supervisie is daarmee de beste kwaliteitsborging die we hebben voor adviseurs, begeleiders en coaches – en voor supervisoren zelf.

Supervisie heeft drie belangrijke functies:

(1) Ontwikkelaar (formative): door aandachtig waarnemen helpt supervisie om een objectieve, frisse kijken te onderhouden op de eigen casuïstiek en praktijk.

(2) Poortwachter (normative): door vrijmoedig en scherp te communiceren waar mogelijk conflicten bestaan met andere partijen of met beroepsethiek helpt supervisie om alert te blijven op eigen verantwoordelijkheid voor cliënten en professie.

(3) Verpleger (restorative): door zorgzaam, steunend en bemoedigdend te interveniëren helpt supervisie om gelijkmatiger en met meer energie de eigen praktijk tegemoet te treden.

Bron: Supervisie in actie – Handboek supervisie voor coaches en adviseurs, Erik de Haan

Onze supervisors hanteren de Ashridge Gedragscode voor Supervisors

Supervisoren:

drs. Frans Hoek MBA

Managing Partner - Executive Coach (EIA) & Supervisor (ESIA)

Gea Hoek BEd MSc

Partner - Executive Coach (EIA) & Supervisor (ESIA)

Suzan Teunissen van Manen

Management Assistent