Outplacement

Outplacement

In iedere organisatie vinden vroeg of laat wijzigingen en daardoor ook personele veranderingen plaats. Dit kan resulteren in ontslagen en dat één of meerdere medewerkers gedwongen moeten vertrekken. Professionele begeleiding van de betreffende medewerkers is bij een dergelijk proces onmisbaar. Als werkgever geeft u door een outplacementtraject de vertrekkende werknemer een goede kans op een succesvol loopbaanvervolg. 

Onze Outplacementprogramma’s zijn op maat gemaakt, zowel voor Individuele Outplacement als Flexibel Collectief Outplacement. In een outplacementprogramma onderzoeken we een aantal niveaus:

  • Ontwikkelniveau: Wat is uw achtergrond?
  • Functieniveau: Waar staat u nu?
  • Ontwikkelwens: Waar wilt u naartoe? 
  • Ontwikkelpotentieel: Wat is realistisch?