Operationeel Management

Operationeel Management

Procesverbetering, kostenbesparing en automatisering zijn belangrijke thema’s waar de COO of Operationeel Directeur zich mee bezig houdt. In de afgelopen jaren zijn deze thema’s alleen maar uitgebreid, omdat het werkveld steeds complexer is geworden. De snelheid van veranderingen leidt tot een behoefte aan doorlopend vernieuwen en snelle verbetering gecombineerd met een lange termijn visie. Ook krijgt de keten steeds meer aandacht, waardoor de COO of Operationeel Directeur acteert in een werkveld met meerdere partners.

De Chief Operating Officer (COO) of Operationeel Directeur is verantwoordelijk voor de primaire processen in de organisaties. Door continue verandering omvat deze verantwoordelijkheid zowel de optimalisatie en vernieuwing van processen als de uitvoering en stabiliteit van deze processen tijdens vernieuwing. Met de verantwoordelijkheid voor de primaire processen komt ook de verantwoordelijkheid voor het grootste deel van het medewerkersbestand. Leiden, inspireren, coachen en begeleiden zijn dan ook essentiële vaardigheden voor een COO of Operationeel Directeur.

De keuze voor een COO of Operationeel Directeur is een belangrijke keuze. Eén die medebepalend is voor de toekomst van uw organisatie. Wij geloven dat een succesvolle match verder gaat dan het beschikken over de vereiste ervaring en competenties. Daarom kijken wij met een andere blik naar organisaties en kandidaten. En vinden wij écht luisteren belangrijk. Want: Kijken is onze kunst, luisteren is ons vak.