Leadership Development

Leadership Development

In managementteams is een open gesprek over leiderschap en gemeenschappelijke doelen zeldzaam. Als leiders ieder voor zich vormgeven aan hun leiderschap en hoofdzakelijk hun eigen doelen nastreven, leidt dat tot verwarring. Daardoor verliezen organisaties slagvaardigheid en herkenbaarheid. Er is dus meer dan voldoende reden om permanent te investeren in leiderschap met een coherente visie.

Ook ontwikkelen organisaties zich voortdurend. Dit is essentieel om toekomstbestendig te zijn en relevant te blijven in de komende jaren. Deze ontwikkeling kan vorm worden gegeven door de ontwikkeling van nieuwe strategieën, het samenstellen van nieuwe teams, nieuwe organisatieconcepten, etc. 

Hoek Consultants begeleidt en ondersteunt organisaties met leiderschaps- en organisatieontwikkeling met op maat gemaakte programma’s. 

Leadership Development Programma

In een Leadership Development Programma van Hoek Consultants komen de volgende vragen aan bod: Hoe goed is het management toegerust voor de toekomst? Zijn uw managers dé rolmodellen voor uw medewerkers? Wat is kenmerkend aan het leiderschap in uw organisatie? En wat is het meest kritisch daarin? 

Door een kritische analyse brengen wij in kaart welke leiderschapsbehoeften spelen in uw organisatie. Op basis van deze behoeften ontwikkelen we een op maat gemaakt leiderschapsprogramma. 

Next Step Programma
Het Next Step programma van Hoek Consultants richt zich onder meer op het ontwikkelen en uitvoeren van strategie en visie en de doorvertaling van strategie in de organisatie. Andere thema’s voor een Next Step programma kunnen zijn: goede samenwerking binnen een nieuw team, het organiseren van een nieuwe werkwijze, communicatie tussen afdelingen of het uitstippelen van een nieuwe koers voor de organisatie.

Organisatieadvies
In organisaties kunnen dysfunctionele processen of cruciale momenten ontstaan. Hierdoor wordt u belemmerd in het uitvoeren van uw strategie. Bijvoorbeeld door vastgelopen onderhandelingen, hindernissen in de uitvoering van de strategie, tijdelijke irritaties op persoons-, team- of divisieniveau of bij het benoemen van opvolging voor het familiebedrijf.

Wij brengen samen met u in kaart welke belemmeringen ontstaan zijn. Op basis hiervan ontwerpen wij een programma met de juiste interventies op individueel, team- en organisatieniveau. Hierin richten wij ons op de dysfunctionele processen zonder het DNA en de cultuurwaarden van de organisatie te veranderen.