IT Management

IT Management

Data, digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol in organisaties. De rol van IT verandert zo van een kostenpost naar een mogelijkheid om toegevoegde waarde te leveren. Zowel door te zorgen voor instandhouding van de IT-architectuur als door te innoveren met technologie. Zo speelt IT een steeds grote rol voor een succesvolle en toekomstbestendige organisaties.

Doordat IT een steeds grotere rol speelt binnen organisaties, verandert de rol van CIO of IT Directeur ook. Daarnaast zorgt het ook voor de opkomst van nieuwe rollen, zoals Chief Digital Officer of Chief Data Officer. Al deze functies vragen om een heldere visie voor de rol van IT binnen de organisatie. Zo is de functie van CIO, IT Directeur of Chief Digital Officer een centrale regiefunctie die steeds zwaarder gaat wegen.

De keuze voor een CIO of IT Directeur is een belangrijke keuze. Eén die medebepalend is voor de toekomst van uw organisatie. Wij geloven dat een succesvolle match verder gaat dan het beschikken over de vereiste ervaring en competenties. Daarom kijken wij met een andere blik naar organisaties en kandidaten. En vinden wij écht luisteren belangrijk. Want: Kijken is onze kunst, luisteren is ons vak.