KIJKEN IS ONZE KUNST

Interim Management

Hoek Consultants vindt de beste en meest geschikte Interim Manager met de juiste ervaring voor de juiste opdracht. Zeker in deze tijd kiezen opdrachtgevers vaker voor interim management om ingrijpende en complexe veranderingen in hun organisatie te realiseren of omdat er plotseling een stevige uitdaging bestaat.

Veranderingen of uitdagingen waarvoor de tijd, capaciteit of specifieke vaardigheden, ervaring en deskundigheid grotendeels ontbreken. Dat betekent ook een keuze voor kwaliteit en meer aandacht voor risicomanagement. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop u een interim manager selecteert en kiest.

Het aantrekken van een Interim Manager is niet alleen een specialisme, maar ook een snel en gedegen proces is essentieel. Bij het proces speelt tijdsdruk meestal een grote rol, aangezien de beslissing om een interim manager in te huren vaak op het laatste moment wordt genomen. Daarom worden aan een interim manager zeer hoge eisen gesteld. Veel hangt af van de capaciteiten van de man of vrouw die tijdelijk het roer in handen heeft. Naast kwaliteit, kennis en ervaring draait het ook om de persoonlijkheid en de communicatieve vaardigheden van deze persoon. Van Interim Managers wordt niet alleen verwacht dat ze de beleidslijnen uitzetten, maar ook dat ze de organisatie draaiende houden en het nieuwe beleid implementeren.
Voordelen van Hoek Consultants Interim Management: 

  • Ervaring: wij beschikken over een netwerk van hoog gekwalificeerde managers en professionals.
  • Snelheid: wij kennen onze kandidaten persoonlijk en zij zijn binnen enkele dagen beschikbaar.
  • Resultaat- en doelgericht: de Interim Managers uit ons netwerk zijn gewend om in korte tijd aantoonbare resultaten te bereiken, aantoonbaar via loopbaan, ervaring en prestaties.
  • Objectiviteit: onze Interim Managers sluiten door hun ervaring goed aan bij de cultuur binnen het bedrijf van de opdrachtgever, maar zijn niet beperkt door bedrijfspolitiek of vaste gewoontes.
  • Overdragen van kennis: onze Interim Managers zullen hun kennis, vaardigheden en ervaring overdragen aan de organisatie.

Werkwijze Interim Management

Voordat een Interim Manager aan de slag gaat, zorgt Hoek Consultants, in samenspraak met u als opdrachtgever, voor een grondige en scherpe analyse van de problematiek. Wij voeren een uitvoerig intakegesprek met het oog op de persoonlijke match. Op grond van deze intake stellen wij een opdrachtomschrijving en kandidatenprofiel op. Vervolgens worden één of meerdere kandidaten aan u voorgesteld. Dit gebeurt binnen enkele werkdagen. Onze kandidaten kennen de branche, zijn resultaatgericht en spreken de taal van de organisatie waar ze aan de slag gaan. Zij hebben in de praktijk bewezen identieke en complexe problemen met succes te kunnen oplossen. Door een zorgvuldige selectie is Hoek Consultants in staat snel de juiste man of vrouw op de juiste plaats in te zetten. Hoek Consultants bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht door periodiek een voortgangsgesprek te houden met zowel de Interim Manager als de opdrachtgever. Aan het einde van de opdracht zal de Interim Manager een eindrapportage opstellen waarin hij/zij de resultaten vastlegt en adviseert over de manier waarop deze resultaten het best kunnen worden verankerd in de organisatie.

Neem voor meer informatie over Interim Management Contact met ons op, of bekijk ons actuele aanbod Vacatures.

Wet DBA - informatie

Update januari 2017:

Gedurende het jaar 2016 bleek er veel onduidelijkheid te bestaan over de Wet DBA, de regelgeving hieromtrent en de modelovereenkomsten. Dit heeft tot onrust en onzekerheid geleid aan de kant van de opdrachtgever én aan de kant van de zzp’er. Aangezien dit niet de bedoeling is geweest, gaat het kabinet de arbeidswetgeving nader onderzoeken. Zolang dit onderzoek loopt, maar in ieder geval tot januari 2018, wordt de handhaving van de Wet DBA uitgesteld.

Hoewel bovenstaand momenteel van kracht is, heeft Hoek Consultants besloten zich onveranderd te houden aan de richtlijnen van de Wet DBA. Of er nu wel of geen sprake is van handhaving: Hoek Consultants wil graag eventuele risico’s uitsluiten.

Onderstaand leest u meer.

De VAR is per 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaats gemaakt voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Tot 1 januari 2018 geldt een overgangsperiode. Gedurende deze periode hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving en hebben zzp’ers de gelegenheid om zaken op orde te stellen, zodat zij voldoen aan de eisen van de Wet DBA.

Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid. Onder schijnzelfstandigheid wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever. Bij het werken met een interim-bureau wordt het interim-bureau als de opdrachtgever aangemerkt.

Hoek Consultants is in het voorjaar van 2016 reeds met de vertaling van de richtlijnen van deze nieuwe wet aan de slag gegaan met als doel onze relaties te ontzorgen en zaken goed te regelen. Wij zijn voor alle (nieuwe) opdrachten met zzp’ers na 1 mei 2016 overgegaan tot nieuwe modelovereenkomsten die voldoen aan de Wet DBA. Onze modelovereenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-09-2 opgestelde modelovereenkomst.

Hoek Consultants heeft tevens per 1 mei 2016 ‘passende beheersmaatregelen’ genomen: wat in de modelovereenkomst is afgesproken moet overeenkomen met de praktijk. Opdrachtgevers en zzp’ers die samenwerken met Hoek Consultants voldoen hiermee aan alle vereisten waardoor het risico dat de Belastingdienst de inzet van de zzp’er beoordeelt als een arbeidsrelatie wordt vermeden. Door het hanteren van onze modelovereenkomst en de genomen beheersmaatregelen is bij het inhuren van een zzp’er geen risico op een arbeidsrelatie. Er was echter nog enige onduidelijkheid over het mogen inhuren van een zzp’er voor tijdelijke vervanging, ziekte of overbrugging. Staatssecretaris Wiebes heeft middels zijn brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2016 hier de gewenste duidelijkheid in gegeven. Dit is toegestaan, ‘mits de voorwaarden en omstandigheden verschillen ten opzichte van degene die in dienstbetrekking werkte’.

Indien de zzp’er werkt met de goedgekeurde modelovereenkomst van Hoek Consultants én de opdrachtgever en zzp-er werken ook daadwerkelijk volgens deze overeenkomst, dan wordt hiermee aan alle verplichte voorwaarden voldaan. Er is dan geen sprake van een arbeidsrelatie en de samenwerking is Wet DBA compliant.

Dit betekent dat u met een gerust gevoel een zzp‘er via Hoek Consultants kunt inhuren. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Gea Hoek van Hoek Consultants op nummer 0317-744050.
Vacature categorieën
Permanent (52)
Interim (22)
Succesvolle bemiddelingen (72)
Contact
Keesomstraat 40
6716 AB Ede

Telefoon: 0317-74 40 50
Email: info@hoekconsultants.nl

Volg ons

© Copyright 2023 Hoek Consultants B.V. Disclaimer Contactgegevens Sitemap Privacy
OTYS Recruiting Technology
Hoek Consultants B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close