Human Resource Management

Human Resource
Management

Van strategisch personeelsbeleid tot cultuurmanagement, Human Resources is onmisbaar in organisaties. Het heeft raakvlakken met alle onderdelen van de organisatie. Interne en externe ontwikkelingen vragen om strategische keuzes voor het HR-beleid. Bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling, hybride werken of diversiteit. 

De Chief Human Resource Manager (CHRO) of HR Directeur zorgt voor de verbinding tussen strategisch management en personeel: hoe wordt het strategisch beleid vertaalt naar HR-beleid? Hierin spelen talentontwikkeling, employer branding, diversiteit, personeelsplanning en verandermanagement een rol. Zo kan de lange termijnstrategie vraag creëren naar het aantrekken of ontwikkelen van specifieke vaardigheden.

De keuze voor een CHRO of HR Directeur is een belangrijke keuze. Eén die medebepalend is voor de toekomst van uw organisatie. Wij geloven dat een succesvolle match verder gaat dan het beschikken over de vereiste ervaring en competenties. Daarom kijken wij met een andere blik naar organisaties en kandidaten. En vinden wij écht luisteren belangrijk. Want: Kijken is onze kunst, luisteren is ons vak.