Governance

Governance

Voor goed functionerend toezicht is regelmatige zelfevaluatie een vereiste. Daarom dient een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht jaarlijks een zelfevaluatie te houden. Sommige sectoren hebben in governance code vastgelegd dat dit regelmatig met een externe evaluator plaatsvindt. Hoek Consultants biedt externe en onafhankelijke begeleiding van de evaluatie. Begeleiding van een externe partij vermindert de vrijblijvendheid van de evaluatie. 

Afhankelijk van het doel en het onderwerp van de evaluatie, kan een externe partij helpen om tot nieuwe inzichten te komen en mogelijke blinde vlekken zichtbaar te maken. Ook worden gevoelige of lastige onderwerpen bespreekbaar in een veilige omgeving. 

Onze werkwijze
Het succes van een evaluatie is afhankelijk van de mate waarin en de wijze waarop de verbinding wordt gemaakt met de huidige situatie in de Raad van Toezicht en Bestuur. Hoek Consultants neemt deze status quo dan ook als vertrekpunt voor de begeleiding van de zelfevaluatie. Bij de begeleiding van Hoek Consultants staan vertrouwelijkheid, integriteit en het bevorderen van professionaliteit voorop.

Afhankelijk van het doel van de zelfevaluatie geven wij samen met u het proces vorm. Vaak maken interviews, een enquête of vragenlijst, 360° feedback en een teamassessment deel uit van dit proces. Hierin onderzoeken we de verschillende rollen van de Raad als toezichthouder, werkgever, adviseur en controleorgaan. De uitkomst geeft informatie over de voorzitter en de verschillende leden van de Raad en leidt tot een betere balans en betere prestaties van het team. De bevindingen, aandachtspunten en aanbevelingen n.a.v. de individuele gesprekken en de uitkomst van de teamanalyse zullen worden besproken in de zelfevaluatiebijeenkomst. 

Tijdens de zelfevaluatiebijeenkomst besteden wij veel aandacht aan cultuur en gedrag. Naast de harde of traditionele controls en instrumenten zijn deze zogenaamde soft skills ook essentieel. Deze spreken namelijk ook de motivatie, loyaliteit, integriteit en normen en waarden van de leden van de Raad aan. Daarom besteden wij ook aandacht aan het beïnvloeden van gedrag, het motiveren van individuen en het tonen van leiderschap.