Executive Coaching

Executive Coaching

Hoek Consultants is altijd op zoek naar de kern van coaching: het ontwikkelen van talenten en competenties. Door het gestructureerd organiseren van reflectiemomenten in de coaching en daarbuiten wordt de coachee meer zelfbewust, authentiek, autonoom en gevoelig voor de context. Op deze manier krijgt de coachee meer regie over zijn persoonlijke ontwikkeling en leert hij zijn eigen potentieel volledig te benutten. Wie zijn talenten, ambities, beperkingen en rol in het maatschappelijke leven kent, komt dicht bij zijn passie en kracht. En komt zodanig het beste tot zijn recht. Dat is onze stellige overtuiging. 

Hoek Consultants is specialist in het coachen van mensen in de werksituatie. Professionele en persoonlijke groei staan voorop bij coaching door Hoek Consultants. Vanuit wetenschappelijk onderbouwde programma’s heeft Hoek Consultants diverse specialistische coachingsprogramma´s voor specifieke doelgroepen: bestuur, directie, management, middenkader en teams. 

De wetenschappelijke methoden die Hoek Consultants gebruikt, komen uit de Klinische- & Gezondheidspsychologie en de Arbeids- & Organisatie psychologie. Afhankelijk van de vraagstelling en het probleem wordt er gekozen voor een van de specifieke programma’s. De aspecten waar we naar kijken zijn o.a. leidinggeven, verhouding tot leidinggevende, empathie, sensitiviteit, communicatie, flexibiliteit en interpersoonlijke dynamiek. Deze punten worden elke keer getoetst aan situaties in het werk. Hierdoor ontstaat een intensief traject, dat op maat wordt ontworpen.