KIJKEN IS ONZE KUNST

Executive Coaching

Werkwijze Training

Training door Hoek Consultants is altijd maatwerk. Aan de hand van een intake en kennismakingsgesprek wordt een voorstel voor een training geschreven. Hierbij hebben wij oog voor de onderliggende vraag die heeft geleid tot het aangeven van de trainingsbehoefte en voor de situatie waarbinnen de organisatie zich bevindt.

Aan de training wordt een duidelijk tijdspad en duidelijke doelen verbonden. Trainingssessies zijn mogelijk op een van de kantoren van Hoek Consultants of op een nader te bepalen locatie.

Voorafgaand aan de training biedt Hoek Consultants mogelijkheden voor verschillende analyses om een volledig beeld te krijgen van de vraag en de behoefte voor de training.
Een voorbeeld hiervan is de Talenten Motivatie Analyse (TMA) waarin een beeld gevormd wordt van de talenten en motivatie van een individu. Deze TMA kan ook op teamniveau gebruikt worden.

Trainingen verzorgd door Hoek Consultants zijn gericht op het ontwikkelen van talenten. Het kan hierbij gaan om persoonlijke effectiviteit van leiders en medewerkers binnen de team- en organisatiecontext, alsmede om allerhande vraagstukken rondom samenwerken, het oplossen van knelpunten en confliceten of het meenemen van de organisatie in veranderingen.

Desgewenst verzorgt Hoek Consultants Train de Trainer sessies, waarin bijvoorbeeld HR professionals gefaciliteerd worden om managers te trainen in people management skills.

Bij training door Hoek Consultants staan betrouwbaarheid, integriteit en het bevorderen van professionaliteit voorop. Er is ruime aandacht voor persoonlijke ontwikkelpunten.

Neemt u gerust contact met ons op voor een afspraak, wij lichten onze werkwijze graag in een persoonlijk gesprek toe.

 

Werkwijze Executive Coaching

Hoek Consultants raakt altijd de kern van coaching: het ontwikkelen van menselijke talenten.

Coaching door Hoek Consultants maakt het individu meer zelfbewust, authentiek, autonoom en gevoelig voor de context. Op deze manier krijgt het individu meer regie over zijn persoonlijke ontwikkeling en leert hij zijn eigen potentieel volledig te benutten. Dat is de kracht van Hoek Consultants.

Wie zijn talenten, ambities en rol in het maatschappelijke leven kent, komt dicht bij zijn passie en kracht. En komt zodanig het beste tot zijn recht. Dat is onze stellige overtuiging.

Onze coaches hanteren de Gedragscode voor Executive Coaches.

Executive Development Coaching is bestemd voor directie en toezichthouders, die op zoek zijn naar iemand om mee te “sparren” op het gebied van strategische ontwikkeling, bedrijfsvoering, Human Capital en andere belangrijke, zakelijke beslissingen.

Management Development Coaching is coaching voor leidinggevenden op middenkader- en managementniveau met als doel het ontdekken en ontwikkelen van talenten en competenties evenals het effectiever managen door de ontwikkeling van “managementskills”, en het verkrijgen van inzicht in eigen kunnen.

Burnout Coaching is bestemd voor alle managers en directieleden die zich niet meer energiek genoeg voelen om optimaal te presteren. Met technieken uit de arbeids- en gezondheidspsychologie én uit de sportpsychologie kunnen wij ervoor zorgen dat u, zowel in mentaal als in fysiek opzicht weer in goede conditie komt. Indien u het vermoeden heeft dat u een burnout heeft of u wilt voorkomen dat u burnout klachten krijgt is het belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen. Uiteraard met de maximale bescherming van uw privacy kunnen wij voor u een op maat gesneden traject opstellen.

Expat Coaching is een specialistische manier van coaching gericht op Expats die zich moeten aanpassen in de Nederlandse cultuur en werkomgeving. Hoek Consultants biedt ondersteuning en feedback vanuit een wetenschappelijk referentiekader.

Team Development Coaching is gericht op directie- en managementteams die ondersteund willen worden in hun ontwikkelingsproces richting een succesvol(ler) team, Hierbij ligt de focus op de onderlinge samenwerking, de interactie en het geven van feedback. In het team wordt de verbinding gemaakt tussen ieders persoonlijk leiderschap en de organisatie als geheel, met de gezamenlijke doelen en ontwikkelingsrichting.

Werken in teamverband wordt een steeds belangrijkere competentie. Veel organisaties gaan over van een lijnstructuur naar een proces- of projectstructuur. Het gevolg is dat u en uw medewerkers voortdurend in teams met een andere samenstelling dienen te werken. Denk aan stuurgroepen, regiegroepen en projectgroepen. Het aansturen en inspireren van een team, wat vaak ook nog van tijdelijke aard is, vraagt om specifieke leiderschapskwaliteiten. Wij kunnen u helpen bij het versterken van uw leiderschapskwaliteiten én bij vergroten van de groepscohesie.

Veel voorkomende thema’s in teamcoaching zijn:

  • Effectieve besluitvorming over een specifiek onderwerp
  • Het bespreekbaar maken van vaste overtuigingen en standpunten
  • Het behandelen van conflicten of een vertrouwenscrisis binnen het team

Binnen de teamcoaching maken wij gebruik van diverse theorieën en methodes, waaronder de vijf frustraties van teamwork (Lencioni), het gedachtegoed van Covey, Belbin teamrollen en High Performance Teams.
Wij kiezen die theorie of methodiek die het beste aansluit bij het team, de voorliggende vraagstukken en de cultuur van de organisatie. Wij vullen dit aan met een teamanalyse vanuit de Talenten Motivatie Analyse (TMA Methode).

Referenties Executive Coaching

Vacature categorieën
Permanent (52)
Interim (22)
Succesvolle bemiddelingen (72)
Contact
Keesomstraat 40
6716 AB Ede

Telefoon: 0317-74 40 50
Email: info@hoekconsultants.nl

Volg ons

© Copyright 2023 Hoek Consultants B.V. Disclaimer Contactgegevens Sitemap Privacy
OTYS Recruiting Technology
Hoek Consultants B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close