Disclaimer

De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies.

Hoek Consultants doet haar uiterste best de informatie op de site zo actueel mogelijk te houden. Ondanks de grote zorg die Hoek Consultants besteedt aan de inhoud van deze site om deze zo juist en volledig mogelijk te laten zijn, kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Hoek Consultants kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het staat Hoek Consultants vrij om op elk gewenst moment wijzigingen of correcties aan te brengen.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan vormgeving, tekst en/of beelden te kopiëren of te printen. Alle verstrekte informatie, producten of diensten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande toestemming van Hoek Consultants, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden.

Hoek Consultants aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.