Boardroom Coaching

Boardroom Coaching

De dynamiek in de bestuurskamer is de afgelopen jaren steeds explicieter gemaakt. Boardroom dynamics is daarmee een apart en eigenstandig thema binnen leiderschapsontwikkeling geworden. Naast de formele kant van governance en goed toezicht, die steeds vaker besproken en vastgelegd wordt, speelt er zich heel wat onder de oppervlakte af. Deze dynamiek aan de bestuurstafel vraagt van toezichthouders en bestuurders een groot vermogen om regie te voeren of de inhoud en het proces van communicatie en besluitvorming. Hierin is collectief leiderschap essentieel. 

Boardroom coaching is speciaal ontwikkeld om in deze complexe dynamiek ruimte, vertrouwen en groei te geven. In deze vorm van coaching maakt Hoek Consultants gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van boardroom dynamics, governance en bredere groepsdynamica. Vanuit deze inzichten zijn de coaches van Hoek Consultants in staat om begeleiding op maat te bieden. Alle coaches brengen daarbij hun eigen specialismen mee in psychologie, coaching, groepsinterventies, mediation en teamontwikkeling. 

Voor ieder bestuursorgaan is het wezenlijk om regelmatige zelfreflectie een plek te geven.v Aanvullend op de formelere en regelmatige zelfevaluatie kunnen er concrete of acute aanleidingen zijn om de werking van bestuur en/of toezicht expliciet te maken. Een grote overname of fusie, een wisseling in samenstelling, een hernieuwing van reglementen of een grote strategische wijziging (die de missie van de organisatie raakt) zijn uitgelezen mogelijkheden om met een externe coach collectief leiderschap naar een volgende fase te brengen.