Algemeen Management

Algemeen Management

Er is en wordt veel geschreven over de rol en het ideale profiel van CEO of Algemeen Directeur. Vanwege het belang van de positie van CEO of Algemeen Directeur voor een organisatie is dat niet verwonderlijk. Als boegbeeld van de organisatie is het essentieel dat het profiel van de CEO of Algemeen Directeur aansluit op de strategie en toekomstvisie van de organisatie en deze weet te versterken. Daarin spelen thema’s als digitale transformatie, duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed werkgeverschap en steeds belangrijkere rol. 

De CEO of Algemeen Directeur is de vertegenwoordiger van de organisatie. Hij of zij geeft richting aan de organisatie en verbindt de interne en externe organisatie. Hierbij is een heldere en coherente strategie die gepaard gaat met een duidelijke missie essentieel. Door op authentieke en gepassioneerde wijze leiding te geven, weet de CEO of Algemeen Directeur mensen en teams te inspireren.  

Afhankelijk van de structuur, het besturingsmodel en de topstructuur kan een organisatie naast een CEO ook één of meerdere Managing Director(s) hebben. De CEO rapporteert aan de toezichthouder en is in een two tier model, voorzitter van de Raad van Bestuur. Waar de CEO zich richt op de strategie en plannen van de hele organisatie is de Managing Director verantwoordelijk voor een specifieke divisie, business unit of entiteit. Voor beide profielen zijn authentiek leidinggeven, verbinden en inspireren belangrijke kwaliteiten.

De keuze voor een CEO, Managing Director of Algemeen Directeur is een belangrijke keuze. Eén die medebepalend is voor de toekomst van uw organisatie. Wij geloven dat een succesvolle match verder gaat dan het beschikken over de vereiste ervaring en competenties. Daarom kijken wij met een andere blik naar organisaties en kandidaten. En vinden wij écht luisteren zo belangrijk. Want: Kijken is onze kunst, luisteren is ons vak.